Sunhedsminister Magnus Heunicke (S) kunne fredag præsentere en aftale om udmøntning af 600 millioner kroner til styrket psykiatri. (Arkiv)

Mere personale skal gavne psykiatrien fremover

Regeringen og Danske Regioner er enige om udmøntning af 600 millioner kroner. De skal sikre bedre normeringer.

Direktør i landsorganisationen LOS stopper

Efter fem år som direktør for LOS er tiden kommet til at søge nye udfordringer for både bestyrelsen og for direktør Michael Graatang. Parterne har derfor aftalt at afslutte ansættelsesforholdet med virkning fra 1. maj 2020.
Formand for KL's socialudvalg Thomas Adelskov (S) efterlyser "klare retningslinjer", når bo- og opholdssteder åbner for besøgende.

Kommunerne savner retningslinjer for besøg på botilbud

Beboere på bo- og opholdssteder får snart mulighed for at få besøg fra pårørende, har Folketinget besluttet. KL og fagforening efterlyser anvisninger fra sundhedsmyndighederne.
Social- og indenrigsminister Astrid Krag indleder mandag forhandlinger med Folketingets partier om ekstra hjælp til udsatte grupper under coronakrisen. (Arkivfoto)

Socialminister vil afsætte ti millioner til ensomme handicappede

Coronakrisen har været særlig hård for personer med handicap, som regeringen derfor vil målrette hjælp til i kampen mod ensomhed.

Sociale botilbud – En omlagt hverdag med digitale broer

Hverdagen er ændret markant på de sociale botilbud under coronaudbruddet. Selvom man på Fonden Startskuddet har lukket for besøg, fortsætter det pædagogiske arbejde med omlagte aktiviteter og digitale broer til samfundet.
På Kanonskolen tager lærerne ud på de sociale tilbud og laver udeundervisning.

De interne skoler bryder smittekæderne

Interne skoler for samfundets udsatte kan være potentielle epicentre for smittespredning. Alligevel beder børne- og undervisningsministeren samt formanden for KL’s Børne- og undervisningsudvalg i et fælles brev skolerne om fortsat at holde åbent. Det har skabt undren blandt skoledere.
(Arkiv)

Botilbud kan ikke nægte handicappede adgang til egen bolig

En del botilbud har nægtet unge handicappede adgang til egen bolig efter besøg uden for botilbuddet. Det har man ikke lov til, understreger Social-og Indenrigsministeriet i et brev til alle kommuner, men helt så enkelt er det alligevel ikke.
Børn som har brug for at blive anbragt bliver formentligt nogle af ofrene, når kommunerne med den nye udligningsreform får styrket incitament til at anbringe børn indenfor kommunegrænsen.

Kommentar: Rod i cpr-registre straffer svage borgere

Børn og handicappede bliver hårdt ramt af konflikt mellem ministerium og private konsulentfirmaer, skriver chefredaktør Arne Ullum i denne kommentar. Han forudser også, at det vil skade innovationen på det sociale område.

Brancheorganisation forudser akut arbejdskraftmangel på det specialiserede socialområde

Man bør forberede sig på, at covid-19-pandemien kan vare længere end antaget. Derfor opfordrer Landsorganisationen for sociale tilbud, Danske Regioner, KL og fagforeningerne til i fællesskab at iværksætte en intensiv rekrutteringskampagne.

Danmark lukker ned: Sårbare unge risikerer at falde ned mellem to stole

Heidi Thamestrup, formand for Landsforeningen Autisme, hejser et advarselsflag i forhold til sårbare unge, der sendes hjem fra specialskoler til bosteder: 'Personalet er der ikke, og der er behov for en håndholdt indsats'. Det bakkes op af LOS, hvor direktøren opfordrer kommunerne til at holde nødtelefonerne åbne.

Anbragte spædbørn flyttes fra sted til sted

26 procent af de spædbørn, som blev anbragt i 2012 og 2013, måtte flytte anbringelsessted inden for fem år. "Man kan ikke altid undgå skift, siger formanden for KL's socialudvalg, Thomas Adelskov.

22.000 fejlmedicineringer på bostederne

I 2019 indberettede personalet på landets bosteder 22.000 fejlmedicineringer. Det er en stigning på 7000 på fem år. "Det er langt fra godt nok.," siger Knud Aarup, formand for organisationen Bedre Psykiatri.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

Modtag den daglige gratis oversigt over nyheder direkte i din indbakke.