Beboere i seniorbofællesskaber har ikke følt sig isoleret i deres hjem under coronakrisen.

Ældre-ensomhed under coronakrisen? Ikke her

Beboere i seniorbofællesskaber rundt i kommunerne har i modsætning til mange andre ældre ikke følt sig isoleret i deres hjem under coronakrisen. Det viser ny undersøgelse. Blandt andre Roskilde Kommune arbejder ihærdigt for at få flere bofællesskaber for seniorer op at stå.

Kommuner skummer fløden på udsatte borgere

Mens private botilbud skal være transparente, så er de offentlige svært gennemskuelige. Hvor de private bruger overskud på udvikling, giver offentlige botilbud en god fortjeneste, der går i kommunekasserne, skriver cand.jur Flemming Trap i denne analyse.
Pia Olsen Dyhr (SF) skal onsdag forhandle med statsministeren og de øvrige partiledere om en yderligere genåbning af samfundet. (Arkiv)

SF vil sørge for besøg til psykiatriske patienter i genåbning

Blandt andre psykiatriske patienter lider voldsomt under, at de ikke må få besøg, siger Pia Olsen Dyhr.
Social- og Indenrigsminister Astrid Krag understregede på et samråd den 14 maj, at det er KL der ønsker tvungne driftsoverenskomster af herberg og krisecentre ind i økonomiforhandlingerne. Læs i analysen, hvad KL har svaret OPS-Indsigt

Kommunalisering af herberg og krisecentre

Herberg og krisecentre er i dag uden for statens og kommunernes kontrol, men det skal stoppe, fremgår det af en analyse fra OPS-Indsigt, der har set på, hvad der er baggrunden for, at KL ønsker tvungne driftsoverenskomster.
Sunhedsminister Magnus Heunicke (S) kunne fredag præsentere en aftale om udmøntning af 600 millioner kroner til styrket psykiatri. (Arkiv)

Mere personale skal gavne psykiatrien fremover

Regeringen og Danske Regioner er enige om udmøntning af 600 millioner kroner. De skal sikre bedre normeringer.

Direktør i landsorganisationen LOS stopper

Efter fem år som direktør for LOS er tiden kommet til at søge nye udfordringer for både bestyrelsen og for direktør Michael Graatang. Parterne har derfor aftalt at afslutte ansættelsesforholdet med virkning fra 1. maj 2020.
Formand for KL's socialudvalg Thomas Adelskov (S) efterlyser "klare retningslinjer", når bo- og opholdssteder åbner for besøgende.

Kommunerne savner retningslinjer for besøg på botilbud

Beboere på bo- og opholdssteder får snart mulighed for at få besøg fra pårørende, har Folketinget besluttet. KL og fagforening efterlyser anvisninger fra sundhedsmyndighederne.
Social- og indenrigsminister Astrid Krag indleder mandag forhandlinger med Folketingets partier om ekstra hjælp til udsatte grupper under coronakrisen. (Arkivfoto)

Socialminister vil afsætte ti millioner til ensomme handicappede

Coronakrisen har været særlig hård for personer med handicap, som regeringen derfor vil målrette hjælp til i kampen mod ensomhed.

Sociale botilbud – En omlagt hverdag med digitale broer

Hverdagen er ændret markant på de sociale botilbud under coronaudbruddet. Selvom man på Fonden Startskuddet har lukket for besøg, fortsætter det pædagogiske arbejde med omlagte aktiviteter og digitale broer til samfundet.
På Kanonskolen tager lærerne ud på de sociale tilbud og laver udeundervisning.

De interne skoler bryder smittekæderne

Interne skoler for samfundets udsatte kan være potentielle epicentre for smittespredning. Alligevel beder børne- og undervisningsministeren samt formanden for KL’s Børne- og undervisningsudvalg i et fælles brev skolerne om fortsat at holde åbent. Det har skabt undren blandt skoledere.
(Arkiv)

Botilbud kan ikke nægte handicappede adgang til egen bolig

En del botilbud har nægtet unge handicappede adgang til egen bolig efter besøg uden for botilbuddet. Det har man ikke lov til, understreger Social-og Indenrigsministeriet i et brev til alle kommuner, men helt så enkelt er det alligevel ikke.
Børn som har brug for at blive anbragt bliver formentligt nogle af ofrene, når kommunerne med den nye udligningsreform får styrket incitament til at anbringe børn indenfor kommunegrænsen.

Kommentar: Rod i cpr-registre straffer svage borgere

Børn og handicappede bliver hårdt ramt af konflikt mellem ministerium og private konsulentfirmaer, skriver chefredaktør Arne Ullum i denne kommentar. Han forudser også, at det vil skade innovationen på det sociale område.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

Modtag den daglige gratis oversigt over nyheder direkte i din indbakke.