Sundhedsstyrelsen har udsendt opdaterede retningslinjer for brug af værnemidler i sundheds- og ældresektoren. (Arkivfoto)

Sundhedsstyrelsen anbefaler flere værnemidler i ældrepleje

Sundhedsstyrelsen har udsendt opdaterede retningslinjer for brug af værnemidler i sundheds- og ældresektoren.
Private plejevirksomheder er en del af samfundets beredskab. De tager opgaven med oprejst pande, men der er ingen hjælpepakker målrettet dem, skønt de er med helt i front under corona-udbruddet

Plejevirksomheder i kommunernes tjeneste uden hjælpepakker

Private plejevirksomheder er i en særlig situation: De skal indgå i kommunernes coronaberedskab samtidig med, at de mister omsætning og har øgede udgifter til værnemidler. 'Det kalder på en håndsrækning', siger ejerleder.
Beboere på plejehjem føler social isolation, ensomhed og er mindre fysisk aktive, efter at det blev forbudt at få besøg på grund af coronavirusset. Det er oplevelsen hos Danske Ældreråd og Ældre Sagen, som ønsker reglerne for besøg slækket

Genåbning af ældreplejen – en balance mellem mentalt helbred, ressourcer og smittefare

Ældre over hele landet skal snart have lov at se deres kære, mener Ældre Sagen. Hos FOA frygter for konsekvenserne af at åbne, hvis foranstaltninger ikke er på plads. Derfor maner man til forsigtighed.
Flere ældre må i denne tid kigge længere efter pleje fra hjemmehjælperne, der skal undgå smitte. (Arkivfoto)

Kommuner skærer i ældres hjemmehjælp

Under coronakrisen har flere kommuner måttet neddrosle både den praktiske og personlige ældrepleje.

Pædagoger forberedes på at hjælpe i hjemmeplejen og på plejehjem

20 pædagoger og pædagogiske assistenter fra Køge Kommune er ved at gennemgå en oplæring, som i lyntempo skal ruste dem til arbejdet i hjemmeplejen og på plejecentre. De bliver alle en del af kommunens beredskab under coronaudbruddet.

Kommuner må ikke aflyse hjemmehjælp på grund af smittespredning

Flere kommuner har over en bred kam suspenderet den praktiske hjælp og rengøring til de ældre borgere for at reducere smittespredningen, men det må man altså ikke. Det fremgår dels af en ny bekendtgørelse, dels af et notat fra Sundheds- og Ældreministeriet. Læs her hvordan ny lovgivning fortolkes.
Overalt på plejehjem og ældrecentre mødes pårørende af en seddel på døren: De skal undlade at komme på besøg. Her er det i Gilleleje, hvor en beboer på plejehjemmet Bavne Ager er konstateret smittet.

Ældres familiebesøg på plejehjem erstattes med telefon

Beboere på plejehjem skal beskyttes mod coronavirussen, og derfor må de ikke få besøg. Det bekymrer mange pårørende.

Ældre Sagen kræver nationale standarder for normeringer på landets plejecentre

Ny undersøgelse viser, at der er store forskelle på normeringerne på landets plejecentre. Det får Ældre Sagen til at kræve fælles nationale standarder.
Ældrecentret Havbakken i Tornby i Hjørring Kommune. Ankestyrelsen afgjorde i januar at Hjørring Kommune ikke handlede korrekt da den erstattede det faste personale på plejehjemmet med hjemmehjælp, men nu viser det sig at Ankestyrelsen har fejlfortolket faktuel dokumentation.

Ankestyrelsen har anvendt faktuelle oplysninger forkert

Ankestyrelsens afgørelse i sagen om plejecenteret Havbakken i Hjørring bygger på fejl og misfortolkninger. KL skriver i et notat, at Ankestyrelsen anvender faktuelle oplysninger forkert.
Visse former for støtte til plejebørn og -forældre har positive effekter på børnenes trivsel og kan stabilisere anbringelsen, viser rapport fra VIVE. (Arkivfoto)

Plejebørn trives bedre med bestemte typer støtte

Plejebørn trives bedre og får en mere stabil anbringelse, hvis de og plejeforældrene modtager især netværksstøtte, supervision ved psykolog eller psykiater og specialundervisning.
(Arkivfoto)

Konsulentvirksomhed på handicapområdet får rådgivning af statens advokat

Debatten raser omkring 28 kommuners brug af konsulentvirksomheder på handicapområdet. Men det bør ikke være et problem, da Kammeradvokaten sandsynligvis har sagt god for modellen.
Danske Regioner, her formand Stephanie Lose (V) i midten, har indgået en aftale med regeringen, der har som målsætning at skaffe 1000 flere sygeplejersker næste år.

Aftale om 1000 flere sygeplejersker er ingen mirakelkur

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale, der økonomisk skal sikre 1000 flere sygeplejersker næste år, men det er ingen garanti for, at det sker.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

Modtag den daglige gratis oversigt over nyheder direkte i din indbakke.