Projektlederne Katrine Lyders Johansen og Birgitte Calmar, der repræsenterer henholdsvis Region Hovedstaden og de ni optagskommuner.

Hospital og kommuner vil styrke samarbejde om rehabiliteringsforløb

Sundhedsvæsenet skal tænkes mere som en sammenhæng mellem sygehus og kommune, så hullet mellem myndighederne mindskes til gavn for borgerne. Det er tankerne bag et projekt i Region Hovedstaden.

Kommentar: Mette Frederiksen, det frie valg og afbureaukratiseringen i Utopia

'Frit valg' fik medierne til at gløde og blå blok op af stolene, da statsminister Mette Frederiksen (S) nævnte det i hendes åbningstale, men var det i virkeligheden en talefejl eller et bevidst signal om, at nu skulle der gøres op med årtiers blå privatisering af velfærden?
"Når vi ser på organisationsprocenten, så er den lavere blandt de sygeplejersker, der er ansat i den private sektor og det er her vi har en opgave med at få formidlet, at vi er alle sygeplejerskers fagforening." Siger Formand for DSR, Grete Christensen.

Dansk Sygeplejeråds formand: Vi har plads til private, så længe de er styret af en stærk offentlig s...

Dansk Sygeplejeråd er i offensiven. Organisationsprocenten blandt privatansatte er lavere end i det offentlige. OPS-Indsigt har talt med DSR`s formand Grete Christensen. Læs om den kraftige vækst af sygeplejersker i den private sektor skræmmer hende.

Sygeplejersker strømmer til den private sektor

I de sidste fire år har der været en markant vækst i antallet af sygeplejersker, der søger mod den private sektor, viser tal fra dansmarks Statistik og Dansk Sygeplejeråd.
Regeringen vil i de kommende finanslovsforhandlinger foreslå, at der næste år bliver afsat 300 millioner kroner til at ansætte 500 nye sygeplejersker, men der findes ikke 500 ledige sygeplejersker ifølge DSR

Dyrere cigaretter og lavere frafald skal give flere sygeplejersker

Pengene til 1000 sygeplejersker skal findes via højere cigaretpriser, mener Statsministeren. I følge Dansk Sygeplejeråds formand findes der ikke 1000 ledige sygeplejersker. Hun peger på, at flere skal uddannes og færre skal falde fra.

Styrelse retter skarp kritik af kommunal hjemmesygepleje

Styrelsen for Patientsikkerhed har rettet en skarp kritik af den kommunale hjemmesygepleje i Halsnæs Kommune. Direktionen undskylder sig med nyt it-system.

Yderområdernes udfordring: Der er færre læger til flere ældre

Antallet af praktiserende læger er faldet sidste 10 år, samtidig er antallet af ældre stigende. Det giver store udfordringer i ydrekommunerne. Læs hvordan Jammerbugt Kommune har indgået en aftale med privat lægehus om kontinuerlige lægebesøg på plejehjemmene.

Færre ledelseslag i den private plejesektor tiltrækker sygeplejersker

Antallet af sygeplejersker der søger ud i den private sektor er stærkt stigende viser en ny undersøgelse fra fagforeningen Dansk Sygplejeråd.

Kunst menneskeliggør psykiatrisk center

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Bispebjerg kan fremover byde patienterne velkommen på en ny måde, hvor kunst bidrager til at skabe en anderledes varm atmosfære.

Vikarudgifterne eksploderer på socialområdet i København

En tredobling af kommunens udgifterne til vikarer går ud over de udsatte borgere, der har brug for stabilitet i hverdagen, lyder kritikken fra socialpædagogerne.

Sygehuspersonale efter millionbevilling: – Det er ikke nok

Region Midtjyllands økonomiske situation efter millionbevilling fra økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen får en afdæmpet modtagelse af personalet på Aarhus Universitetshospital.

Dobbelt så mange voksne umyndiggøres som for ti år siden

Markant flere voksne erklæres umyndige. En del af stigningen kan skyldes flere demente, siger Alzheimerforeningen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

Modtag den daglige gratis oversigt over nyheder direkte i din indbakke.