Danske Kulturbestyrelser vil nu med hjælp fra Augustinusfonden, Det Obelske Familiefond og Realdania for at skabe over konsekvensen af coronakrisen i kulturbranchen og bygge modstandskraft inden næste krise.

Kulturlivet forbereder sig på kommende kriser

Hvad er det store billede af udfordringer og risici i kulturlivet? Hvad kan man gøre for at komme så godt ud af krisen som muligt? De spørgsmål vil Danske Kulturbestyrelser finde svar på i et nyt projekt.

Gratis adgang til ny digital platform om dansk kultur

Ny digital platform samler informationer fra 11 opslagsværker og vil fremover opdatere og udvikle dem. Og der er gratis adgang til lex.dk

Sådan sikres det gode hverdagsliv i landsbyerne

Realdania har udgivet ’Længe leve landsbyerne’. Det er et bud på, hvordan kommuner kan planlægge strategisk og sikre levedygtige landsbyer. Metoden er udviklet i samarbejde med Holstebro, Vejen og Norddjurs Kommuner.
Corona-krisen har givet folkeskoler og dagtilbuds en mulighed for at tænke i nye måder at lære fra sig, lyder det fra foreningen Haver til Maver, som møder stor efterspørgsel lige nu.

Efterspørgsel på udeundervisning i skolerne

Krav om anderledes undervisning i fri luft har gjort, at foreningen Haver til Maver den seneste måned har oplevet en markant stigning i efterspørgsel rundt i landet på deres skolehaveforløb.

Kommune refunderer ikke penge til musikskolens elever

Forældre til elever i kultur- og musikskoler skal ikke regne med at få refunderet elevbetaling trods lukning under coronakrisen. Sådan er det i Esbjerg, og Kulturministeriet har givet grønt lys til det.
Det Kgl. Teater og Statens Kunstfond slår dørene op for ny scenekunst med projektet K:Selekt. Foto fra forestillingen V.O.M.P (Vanity of Moderne Panic) af Gunilla Lind Danseteater.

Provinsens scenekunstnere rykker ind på Det Kgl. Teater

Et nyt samarbejde mellem Det Kgl. Teater og Statens Kunstfond skal give flere teaterkompagnier og scenekunstprojekter fra hele landet mulighed for at rykke ind på Det Kgl. Teaters Lille Scene i Skuespilhuset.
Arkiv

Politisk flertal er klar med penge til nyt AGF-stadion

Der er politisk opbakning til at afsætte 250 mio. kr. til udvikling af området omkring Ceres Park, viser rundspørge.
Bysamfund på mellem 200 og 5.000 indbyggere kan søge fra "Her bor vi-puljen". Der er godt 1.300 mindre bysamfund i Danmark og de bebos af ca. 1,2 mio. mennesker.

214 små bysamfund søger om 60 mio. kr.

Næsten hver sjette bysamfund med under 5.000 indbyggere har sendt en ansøgning til 'Her bor vi-pulje' på 60 mio. kroner om midler til at fremme det gode, lokale liv.
Arkiv

Vi vil gerne vide mere om kulturarv i vores kommune

Seks ud af ti danskere er ifølge ny undersøgelse interesserede i at få et større kendskab til kulturarven i deres område. Og noget tyder på, at gamle huse gør os lidt gladere, og de kan bruges som løftestang for lokal udvikling.
BKF mener, at der bør skabes incitament til at tænke kunstnerne med i den grønne omstilling. Vejle Kommune er allerede i gang. Her inddrages kunstnere i udformningen af byens klimasikring, bl.a. i idékonkurrencen ‘Kanten’.

Forbund: Opret Covid-19-kunstpulje til kommuner og privat erhvervsliv

Billedkunstnernes Forbund (BKF) har en plan for, hvordan billedkunst kan bidrage til kickstarten af samfundet, og et bud er en pulje som incitament til nye kunstprojekter i kommunerne.
I følge AKKS' undersøgelse forventer garderne et meget stort tab på indtægtssiden. De har i foråret og sommeren normalt lønnede engagementer, som er med til at finansiere aktiviteter resten af året, og disse er nu blevet aflyst. Samtidig har netop disse foreninger forholdsvist høje faste udgifter, som skal dækkes ind af indtægterne.

Kommuners hjælp til kulturliv falder på et tørt sted

Kommunernes hjælp til det lokale forenings- og kulturliv har været kærkommen. Det viser en undersøgelse af konsekvenserne af coronakrisen udarbejdet af Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS).
Støtten kommer til at gå til driften af Den Fynske Landsby, for det koster at have både dyr og vedligeholdelseskrævende bindingsbygninger.

Museum får stor støtte fra private via finte i Ligningsloven

Odense Bys Museer har fået overraskende stor støtte fra 400 privatpersoner via en mulighed i Ligningsloven. Opbakningen til kulturinstitutionerne betyder meget i disse coronatider, hvor billetindtægter udebliver.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

Modtag den daglige gratis oversigt over nyheder direkte i din indbakke.