Ledelse

Velkommen til vores arkiv over ledelsesartikler Følg dagligt med på vores ledelsesportal

Centerchef Helene Probst fra Sundhedsstyrelsen fortalte om 11 gode råd til trivsel og mental sundhed under et pressemøde onsdag, men det er langt fra en tilstrækkeligindsats, skriver radaktør Steen Houmark

Coronaledelse i helikopter- og harehøjde

Tiden er inde til, at regeringen prioriterer andet end angst for virusspredning. Der er brug for en konkret indsats for de millioner af danskere, der er hjemsendt, hvor omstilling til lediggang fordrer mere end 11 råd om mental sundhed, skriver redaktør Steen Houmark i denne kommentar.
egeringen varslede i sidste uge, at en lang række virksomheder skulle lukke for at begrænse smitten af coronavirus - fx shoppingcentre, restauranter, barer, natklubber, fitnesscentre, frisører, solcentre, tatovører og vandpibecaféer. (Arkivfoto)

Ny hastelov: Regeringen vil skrue op for bødetaksterne

Der skal større bøder til virksomheder, som holder åbent, og til personer, der forsamler sig i for store grupper. Derudover skal man direkte i fængsel op til 30 dage, hvis man stjæler håndsprit.
(Arkiv)

Ny bekendtgørelse skal beskytte det lokale demokrati mod corona

En ny bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet udstyrer borgmestre med en udstrakt indflydelse, der bl.a. giver mulighed for at indføre nødstyre i kommunen, hvor økonomiudvalget overtager kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes funktioner.
Regeringen forlænger restriktioner og lukningen af store dele af Danmark til 13. april. Spidsbelastning fra coronavirus ventes at indtræffe om fire ugeRegeringen forlænger restriktioner og lukningen af store dele af Danmark til 13. april. Spidsbelastning fra coronavirus ventes at indtræffe om fire uger. Derfor bør danskerne droppe påskeplanerne og blive hjemme.r. Derfor bør danskerne droppe påskeplanerne og blive hjemme, lyder opfordringen fra Mette Frederiksen.

Regeringen forlænger lukning grundet coronavirus til 13. april

Alle politiske tiltag, der er indført, forlænges til og med 2. påskedag. Regeringen udelukker ikke regionalt rejseforbud i påsken. Smitten skal ikke spredes mellem landsdelene.
Direktør i tænketanken Cepos stiller spørgsmål ved om regeringen lukket Danmark for meget og for tidligt ned som svar på Corona-epidemien

Coronastrategi får topkarakter, men der er spirende kritik

Et stort flertal af danskerne bakker op om regeringens indsats og giver topkarakterer, men på de sociale medier og i det liberale bagland spirer de kritiske spørgsmål.
Radiograf Rådet og Overlægeforeningen er nu ude og advare regionernes ledelse om smittrisikoen ved fortsat at holde ambulatorier og røntgen afdelinger åbne for for ikke-akutte patienter

Regionerne følger ikke Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Ambulante patienter står tæt ved undersøgelser og behandlinger. Overlæger og radiografer advarer mod sygehusledernes fortsatte prioritering af ikke-akutte patienter. Det øger smittespredningen mellem patenter og personale.

Opråb: Vær nu seriøse – smitten skal begrænses

Mange steder køres der på de radiologiske afdelinger for fuld skrue med ambulante patienter og personalesamlinger på op til 70 mennesker i samme rum, skriver Radiograf Rådets formand, Charlotte Graungaard Falkvard.
(Skærmbillede)

Kommunerne belastes af anmodninger om aktindsigt

Et notat fra KL, som NB-Nyt er i besiddelse af, antyder, at DR har spammet kommunerne med unødige aktindsigtsbegæringer. Ombudsmanden har tidligere tilkendegivet, at under visse betingelser kan en myndighed afslå at behandle anmodningen.
Statsminister Mette Frederiksen (S) holder pressemøde om coronavirus. Hun annoncerer blandt andet, at det ikke længere vil være tilladt at samle sig til arrangementer, begivenheder eller aktiviteter med flere end ti personer.

Regeringen forbyder forsamlinger på over ti personer

Regeringen indfører forbud mod forsamlinger på over ti personer for at mindske udbredelsen af coronavirus. Forbuddet er trådt i kraft onsdag kl. 10.00.

Corona-ledelse: At kunne befæste borgmuren og opretholde et dagligliv

Regeringen har haft et stærkt fokus på forsvarsstrategier under coronaudbruddet og mindre på dagliglivets overlevelsesstrategier som konsekvens af diverse indgreb. Landets ledelse bør lægge en lige så engageret strategi for befolkningens dagligliv, skriver redaktør Steen Houmark i denne kommentar.

Kriser kalder på ledelse i kaos

Kriser som den aktuelle corona-pandemi er onde problemer, der ikke kan løses, men skal håndteres. Kriser dukker op på uforudsigelige tidspunkter, og det er usikkert, hvordan de udvikler sig over tid. Derfor er der ingen lette og hurtige løsninger. Det er ledelse i kaos.

Giv plads til samfundskritiske funktioner på internettet

Kombinationen af hjemmearbejdspladser og lukkede skoler har ændret danskernes digitale forbrug markant. Det kan føre til forstyrrelser for samfundskritiske funktioner og flaskehalse på hjemmenetværk. Læs her om, hvordan du kan klare udfordringerne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

Modtag den daglige gratis oversigt over nyheder direkte i din indbakke.