Ifølge Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, skal et højt fravær i folkeskolen reduceres ved et bedre samarbejde mellem skole og fortældre. (Arkiv)

Skoleledere: Forældre skal være med til at sænke fravær

Hvis fraværet i folkeskolen skal sænkes, skal der samarbejdes endnu bedre mellem skole og forældre, lyder det.
Legepladser kan være farlige, hvis ikke de bliver vedligeholdt og opdaterede. Det har politikerne erkendt i Hedensted Kommune, som derfor vil bruge tre millioner kroner på renoveringer. (Arkiv)

Ulykke sender millioner til slidte legepladser

En ulykke på en legeplads i august får politikerne i Hedensted Kommune til for første gange specifikt at skrive renoveringer på alle kommunens legepladser ind i budgetaftale. Andre kommuner har også haft alvorlige sager med ulykker på legepladser.
Ekspertgruppes evaluering af nye mulige karakterskalaer skal nu drøftes politisk. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) håber, at det kan munde ud i en klog beslutning om, hvad der skal sættes i stedet for den nuværende 7-trinsskala. (Arkiv)

Dom over udskældt karakterskalas mulige afløsere er klar

Der er for mange problemer ved 7-trinsskalaen, mener regeringen. Ekspertgruppe har vurderet alternativer.
Der er meget stor forskel fra kommune til kommune på andelen af elever, som ved folkeskolens afgangsprøve består dansk og matematik.

Se kommunerne med flest og færrest elever som dumper

Der er stor forskel mellem kommunerne på, hvor stor en andel af eleverne, der dumper i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve. Se her de ti kommuner hvor flest elever dumper - og de ti hvor flest består.
Som elev skal man bestå dansk og matematik til folkeskolens afgangsprøve for at komme på en ungdomsuddannelse. Det er der hvert år 5.000 elever, der ikke gør. (Arkiv)

En af ud ti elever dumper i dansk og matematik

De, der dumper dansk og matematik, kan ikke komme på en ungdomsuddannelse. Det sker for 5.000 elever hvert år.
Gordon Ørskov Madsen vil som nyvalgt formand for Danmarks Lærerforening især fokusere på at skabe et bedre sammenhold i foreningen. Og så ønsker han, at de enkelte skoler får mulighed for at vige fra folkeskoleloven, så den passer bedre til eleverne.

Tre skarpe til lærernes nye formand

De enkelte skoler skal inddrages mere i store beslutninger, og de skal have større frihed, mener lærerformand Gordon Ørskov Madsen.
(Arkiv)

Hjælp på vej til udsatte skoleelever i tre kommuner

Forårets nedlukning af folkeskolerne gav udsatte elever et fagligt og socialt efterslæb. Herlev, Tårnby og Københavns Kommune har sammen med lokale foreninger og naturcentre fået tildelt 10,3 mio. kr. til en fælles indsats, der skal få eleverne godt i gang igen i skolen.
(Arkiv)

Minister vil hjælpe coronaramte elever

Det er et problem, hvis unge går i skole af frygt for fravær, hvis de har mistanke om corona, mener minister.
(Arkiv)

Flere og flere fra eliten fravælger folkeskolen

Eliten sender i stigende grad sine børn i fri- og privatskoler. Det konkluderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en ny analyse.
Læreruddannelsen på Kulturværftet i Helsingør må droppe den kommende årgang efter blot syv optagede ansøgere.

Udflyttet læreruddannelse må droppe årgang efter alt for få ansøgere

Det er blot to år siden, læreruddannelsen blev flyttet til Helsingør som led i den daværende regerings udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden.
Det stikker i alle retninger, hvordan skolerne fortolker retningslinjerne for at undgå en spredning af corona i skoletiden. I Kolding lader kommunen det være op til den enkelte skole af vurdere. (Arkiv)

Skolerne håndterer corona vidt, vidt forskelligt

Hvordan man håndterer smittefaren fra coronavirus på de enkelte skoler varierer, alt efter hvad den enkelte skoleledelse vurderer passende. Også inden for kommunegrænsen er forskellene store.

Kæmpe forskelle i udgifterne til folkeskolen på tværs af landet

I Ishøj Kommune bruger man næsten dobbelt så mange penge på folkeskolen per elev, som man gør i Dragør Kommune. Se kortet med alle kommuners udgifter her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

Modtag den daglige gratis oversigt over nyheder direkte i din indbakke.