Skarpt borgmesteropgør i Socialdemokratiet om kommunal udligning

To af landets markante S-borgmestre i opgør om udligning med beskyldninger om fejlagtige fakta og brud på partiets skattepolitik.

Markant fald i antal langtidsledige – men en del kommuner har stigning

17 procent færre langtidsledige i hele landet, men nogle kommuner har fået flere langtidsledige det seneste år. Se tal for alle kommuner her.

Nogle kommuner har seks gange flere langtidsledige

Brøndby har seks gange så mange langtidsledige som Allerød. Se tallene for alle kommuner her.
Regeringen vil styrke indsatsen overfor børn, der svigtes af deres forældre på grund af vold eller andre forhold i hjemmet.

Vindere og tabere på ny refusion for anbragte børn

Det bliver hovedstadskommuner, som kommer til at betale for hjælp til kommuner med mange anbringelser. Læs her, hvem der vinder, og hvem der taber.
Hovedstadskommunerne vil have ændret formålet med den kommunale udligning, så der også tages højde for forskelle i borgernes leveomkostninger.

Hovedstadskommuner: Leveomkostninger ind i udligning

Hovedstadskommunerne vil have ændret formålet for den kommunale udligning, så de høje leveomkostninger i hovedstaden også regnes med.
Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) sender regningen for de ekstra refusioner til kommunernes udgifter for anbragte børn tilbage til kommunerne.

Regeringen sender regning for større refusioner tilbage til kommunerne

Det bliver de rigeste kommuner med færrest børnesager, som kommer til at betale en stor del af regningen for regeringens børnepakke.
Den mest markante ændring er anbringelse af tre søskende på institution, hvor refusionsprocenten stiger fra 7 procent til 42 procent. (Arkivfoto)

Børnepakke øger refusion med op til 35 procentpoint

Forslag vil gøre det markant billigere for den enkelte kommune at anbringe flere søskende fra samme familie. Se tallene her.
KL's formand Jacob Bundsgaard forventer, at regeringen er klar til at give kommunerne ekstra penge ved årets kommuneforhandlinger, efter social- og indenrigsministeren på årets KØF-møde har talt imod lukning af små og dyre institutioner.

KL vil kræve flere penge for at indfri ministerkrav om nærhed

Kommunernes Landsforening kræver ekstra penge ved de kommende økonomiforhandlinger for at opfylde ministerønske om ikke at lukke små institutioner.
Mogens Gade fra Jammerbugt forudser, at kommunen må lukke flere små institutioner, hvis ikke der kommer flere penge.

Mogens Gade: Uden flere penge skal vi lukke flere institutioner i Jammerbugt

Jammerbugt Kommune har kun undgået lukning af lokale institutioner de seneste år ved at køre med underskud. Uden flere penge kan kommunen ikke leve op til ministerens krav, siger borgmester.
Hjørring borgmester Arne Boelt inviterer social- og indenrigsminister til Hjørring, så kun kan møde virkeligheden ude i de danske kommuner, og forstå hvorfor det koster 250 millioner at opfylde hendes velfærdsønsker bare i Hjørring Kommune.

Arne Boelt: Jeg krøb længere og længere ned i stolen

Ministerens krav om lokal velfærd vil ifølge borgmester koste 250 mio. kr. alene i Hjørring Kommune.
Var et en talefejl eller vil social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) reducere den indbyggede ulighed i udligningssystemet ved en kommende reform?

Minister udelader afgørende ord i formålet med udligning

Minister skærpede formålet med udligning i talen på KØF. Det er uklart, om det var en fejl eller et signal om bedre forhold for fattige kommuner.
Astrid Krag vil have kommunerne til at bevare de små nære plejehjem og andre institutioner, men hun vil ikke kommentere, at lukningerne ofte sker, fordi yderkommunerne har fået færre penge.

Krag ønsker lokal velfærd – men vil ikke forholde sig til økonomien

Yder- og landkommunerne skal holde op med at lukke små plejehjem og lokale institutioner. Men ministeren ville ikke kommentere, at det ofte er sket på grund af pengemangel.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

Modtag den daglige gratis oversigt over nyheder direkte i din indbakke.