Forenings- og handelslivet i Aars vil få et betydeligt løft via de mange forskellige aktiviteter på Kimbrertorvet, der nu kan benyttes i alt slags vejr og i en betydeligt længere sæson.

Borgerne får nu mere liv i byen

Borgerforeningen i Aars har fået opfyldt ønsket om bedre rammer for bylivet efter at Kommunen har afsat 5,1 mio. kr. på budgettet og der er tilsagn om 3,7 mio. kr. fra to fonde.
Antal der har besøgt oplevelsessteder i 3. kvartal i 2019 og 2020.

Corona ramte en række oplevelsessteder hårdt i sommer

Markant færre besøgte zoo, forlystelsesparker og andre oplevelsessteder i sommeren. Sidste år var tallet 44 procent, men i sommer besøgte kun 34 procent af befolkningen ét oplevelsessted i 3. kvartal. Det fremgår tal fra Danmarks Statistik.
Kulturfabrikken i Hedensted Kommune er et sted, hvor mange ildsjæle fra kommunens 31 lokalsamfund inden corona kunne vise deres aktiviteter frem.

Kulturlivet skal udvikle mindre events i 2021

Mindre events og nye tiltag på kulturområdet kan søge økonomisk støtte i 'Kulturpuljen', så flere af kommunens borgere kan være en del af kulturlivet - selv under coronarestriktionerne.
Gammel Estrup Herregårdsmuseum er et af de museer, som får driftstilskud fra Staten, og museet har lige fået forlænget bevillingen på særtilskuddet på 1,5 mio. kroner for de næste fire år.

Sådan er museernes bevillinger skruet sammen

Se her grundlaget for, hvordan bevillingerne til museerne i alle kommuner fordeler sig.
For at skabe helhed mellem bøgerne og læseoplevelsen, er Satellitten indrettet med et uhyggeligt læse-skab som man kan sidde inden i, biografstole, et græsbeklædt sportshjørne og en stor luftballonskurv i midten, som indbyder til højtlæsning og læsehygge.

Her på biblioteket bestemmer børnene

For at fremme læselysten etablerer Hillerød Kommune et bibliotek i 'børnehøjde', der ligger i en fritidsordning. Målet er, at bøger skal være noget, som børn vælger til.
I klitterne ud for Fanø Bad har BIG Architects placeret det naturhistoriske formidlingscenter Lycium. Om byggeriet bliver til noget kommer an på, om projektet kan opnå diverse dispensationer, fordi placeringen er midt i fredet areal.

Nyt naturformidlingscenter på vej i første klitrække

Et spændende nyt naturformidlingscenter i første klitrække bliver måske til noget på Fanø. Det kræver dog blandt andet, at ødelagte klitter kan erstattes med et nyt klitareal, og at strandtudserne reddes væk fra byggepladsen.
Kunstnernes i Guldborgsund Kommune vil f.eks. lave et samarbejdsprojekt mellem en landmand, en naturvejleder, en biolog og en billedkunstklasse om at etablere et økotopia - et stykke vild natur på et markstykke, der samtidigt fungerer som lege- og skulpturpark.

Kommuner inviterer kunstnere til at skabe nye sammenhænge

To kommuner har fået støtte til at inddrage kunstnere i arbejdet med, hvordan børn og unge møder og bliver involveret i kunst i deres hverdag.
Foreningsbrobygger i Guldborgsund Kommune. Golftræning er én af de sportsgrene foreningsbrobyggeren har deltaget i.

Bro mellem kommunes udfordrede unge og foreningslivet

Foreningsbrobygger i Guldborgsund Kommune hjælper borgere på genoptræning og fra jobcenteret med at finde en plads i foreningslivet. Initiativet gør borgerne mere aktive, støtter foreningerne og er med til at skabe netværk.
Projekt Nyborg Slot set i fugleperspektiv. Det færdige projekt skulle være med til at formidle danmarkshistorien i en nutidig kontekst, og den restaurerede vestfløj og den nye udstillings- og formidlingsbygning ville give et stort løft til fortællingen om Nyborg Slot. Sådan skriver Slots- og Kulturstyrelsen på sin hjemmeside.

Stort projekt på kendt slot stoppes og gør 10 borgmestre vrede

Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet klagerne over et byggeri på det landskendte Nyborg Slot medhold. Det stort anlagte byggeprojekt bliver derfor stoppet. Alle fynske borgmestre kræver, at Folketinget går ind i sagen.
Anders Lund Madsen skal i en ny podcast være med til at belyse, hvad livskvalitet er, når man bor på landet og hvordan begrebet er koblet sammen med f.eks. fællesskaber, traditioner, stedsidentitet, lokale mødesteder, natur og afstande.

Høj livskvalitet på landet under luppen

Hvordan kan det være, at livskvaliteten er så høj i yderområderne, hvor man slås med en række udfordringer. Det prøver Anders Lund Madsen at finde svaret på sammen med en landdistriktsforsker i podcasten 'Trods dårlige odds'.
Skoleleverne låner flere og flere bøger på ereolen sammen med alle os andre, og digitale udlån tærer på biblioteks-budgetterne, så kommunerne må prioritere, om det skal være penge til både udlån og mursten eller måske skæres ned i antallet af filialer. Ny opgørelse via nemlig, at antallet er biblioteksfilialer er for nedadgående.

Færre biblioteksfilialer er tegn på presset økonomi

Kommunens økonomi bestemmer antallet af biblioteksfilialer og en ny opgørelse viser, at antallet af filialer er på vej ned og så forsvinder mange lokale mødesteder.
Julen 2020 ser ud til at blive en travl tid for Ribe og andre danske byer, der har mulighed for at holde årets julemarked åbent til trods for corona og restriktioner.

Danske julebyer har en fordel i år

Hvert år besøger mange danskere de traditionelle julemarkeder i Sverige og Tyskland, men i år betyder coronarestriktioner, at interessen i stedet er vendt mod danske julebyer og det mærkes f.eks. på antallet af overnatninger i december.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

Modtag den daglige gratis oversigt over nyheder direkte i din indbakke.