Elev viser folketingsmedlem Trine Torp (SF) sit skema, da hun før coronaudbruddet besøgte det private botilbud og opholdssted Søbæk i Jyderup.

Langt fra borgen: I øjenhøjde med anbragte børn

'Det er altid berigende at komme ud på institutionerne,' sagde SF's social- og psykiatriordfører Trine Torp, da hun før coronakrisen besøgt det private bo- og opholdssted Søbæk med fokus på kvalitet, uddannelse, pris og styreform.
(Arkivfoto)

Coronaledelse og bullshit-retorik

Det offentlige har ikke været lukket ned. Hjælpepakkerne holder ikke hånden under erhvervslivet, og genåbning af samfundet er en frase, der ikke matcher det, vi står over for, skriver redaktør Steen Houmark i denne kommentar, hvor han gør op med bullshit-retorikken under coronakrisen.

Direktør i landsorganisationen LOS stopper

Efter fem år som direktør for LOS er tiden kommet til at søge nye udfordringer for både bestyrelsen og for direktør Michael Graatang. Parterne har derfor aftalt at afslutte ansættelsesforholdet med virkning fra 1. maj 2020.

Næsten 40 % af kommunerne leverer ikke værnemidler til private leverandører

Resultatet af en rundspørge lavet af OPS-Indsigt viser, at knap 40 procent af kommunerne ikke følger KL's anbefaling om kommunal forsyningsforpligtigelse af værnemidler til alle - private såvel som offentlige.

Kommunale sygeplejersker får nu adgang til hospitalsjournalerne

Midt i genåbningsdebatten har KL og Danske Regioner indgået en miniudgave af en sundhedsreform, der ruster os mod en potentiel stigning i Covid-patienter, hvor hospitalslæger har det lægefaglige behandlingsansvar, efter patienterne er udskrevet.
Tilliden til politiet er stigende i såkaldte ghettoområder i og omkring København. (Arkivfoto)

Tilliden til politiet stiger i udsatte boligområder

Politiets tryghedsundersøgelse viser stigning i tilliden i ghettoområder, mens den falder i ikke-udsatte områder. I Tingbjerg er den 6 procent over resten af København. 'Det er et vigtigt signal til omverdenen,' siger integrationsborgmester.
Kilde: Sundhedsstyrelsen. Antal Covid-19 smittede inden for de sidste 7 dag

Genåbning i geografiske klynger

En række kommuner uden nye smittede vil have hurtigere genåbning. Idéen om en geografisk differentieret genåbning har bredt sig i en række mindre befolkningstætte kommuner.
”Det, vi gør med aftalen her, er at slå fast, at de omkostninger, som kommunerne har, skal indgå i forhandlingerne om den kommende økonomiaftale," siger Pernille Rosenkrantz-Theil, dermed udskyder hun slagsmålet om merudgifterne ved genåbningen til efteråret.

Kompensation for forældrebetaling er ikke en gratis omgang for kommunerne

Politisk aftale om kompensation er ikke 1:1 garanti for, at kommunerne får dækket deres merudgifter, fremgår det af et brev fra KL til landets kommunaldirektører. Aftalen har karakter af en politisk signalforståelse til forældrene, hvor opgøret med KL om merudgifterne tages til efteråret, vurderer redaktør Steen Houmark i denne analyse.
Private plejevirksomheder er en del af samfundets beredskab. De tager opgaven med oprejst pande, men der er ingen hjælpepakker målrettet dem, skønt de er med helt i front under corona-udbruddet

Plejevirksomheder i kommunernes tjeneste uden hjælpepakker

Private plejevirksomheder er i en særlig situation: De skal indgå i kommunernes coronaberedskab samtidig med, at de mister omsætning og har øgede udgifter til værnemidler. 'Det kalder på en håndsrækning', siger ejerleder.
Selvom landet nu lukkes langsomt op er der fortsat stor risiko for at hjælpepakkerne ikke når frem og virksomheder må lukke fordi myndighederne er for langsomme.

Bureaukratialarm: Hjælpepakkerne går for langsomt

Mange SMV’er oplever, at der er gået bureaukrati i hjælpepakkerne. Noget, der skulle være en akuthjælp, lader vente på sig. 'Vi har søgt tre hjælpepakker, men endnu ikke fået svar,' siger Freddy Hejgaard, der ejer tre tvangslukkede virksomheder.
Beboere på plejehjem føler social isolation, ensomhed og er mindre fysisk aktive, efter at det blev forbudt at få besøg på grund af coronavirusset. Det er oplevelsen hos Danske Ældreråd og Ældre Sagen, som ønsker reglerne for besøg slækket

Genåbning af ældreplejen – en balance mellem mentalt helbred, ressourcer og smittefare

Ældre over hele landet skal snart have lov at se deres kære, mener Ældre Sagen. Hos FOA frygter for konsekvenserne af at åbne, hvis foranstaltninger ikke er på plads. Derfor maner man til forsigtighed.

Skoler og dagtilbud er vigtige tandhjul for, at erhvervslivet kan genåbne

Omkring 460.000 medarbejdere i private virksomheder har børn op til 5. klasse. Ifølge Dansk Industri er pasning af børn og åbning af skoler et af flere vigtige skridt i den gradvise genåbning af Danmark.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

Modtag den daglige gratis oversigt over nyheder direkte i din indbakke.