White water rafting indgik som element i et af de fem karakteropbyggende outdoor-moduler mhp generering af overskudsmentalitet og lederberedskab hos unge.

Fremtidens lederberedskab – en ny velfærdsmodel baseret på frivillige

Ligegyldigt hvilken farve den politiske dagsorden er, så vil den nuværende økonomiske model for velfærd ikke fungere fremover. Løsningen er at lære helt unge at bidrage til lokalsamfundet.
Johannes på 10 har aldrig kendt sin far og hans mor døde for tre år siden. Han bor nu med sin mormor. Johannes er samtidig med i Lær for livet-projektet, der skal klæde anbragte børn bedre på til strategi for livet.

Statsministeren gjorde anbragte børn til storpolitik – men hvorfor blev svaret flere anbringelser?

Statsministeren bør ikke have et mål om flere anbringelser. I stedet bør hun have fokus på en rettidig, rigtig og kvalitetssikret anbringelse af de børn, hvor det er nødvendigt, skriver formanden for De Anbragtes Vilkår.
Den unge mor, fra realityserien af samme navn, fik tvangsfjernet sin datter fire dage efter fødslen. Hun og Kærsten har siden fået datteren igen.

Anbringelser er ikke en investeringsmodel, der får gruppen af udsatte børn til at forsvinde.

Lad os ikke friste af enkle løsninger på komplekse problemer. Gruppen af udsatte børn forsvinder ikke ved at anbringe nogle flere noget før. Skriver Ann Hermansen, familiechef i Randers Kommune.

Fri os fra at pårørende skal lave mad, gøre rent og pleje de ældre

Der findes ikke betydelige uudnyttede ressourcer blandt pårørende, som bare venter på at blive sat i spil. Borgmester Jens Ive er helt galt afmarcheret, skriver samfundsdebattøren Preben Etwil.

Husk formålet med udligningen – og sæt handling bag ordene!

I de kommende – og højst tiltrængte – ændringer af den kommunale udligning skal vi alle huske på formålet med udligningen: At give kommunerne nogenlunde lige mulighed for at yde en ens service på tværs af landet.

Debat: Serviceforringelser sætter borgernes retssikkerhed under pres

Vi har nået et lavpunkt for måden, hvorpå vi håndterer opgaven med det specialiserede socialområde for mennesker i udsatte og sårbare positioner.

Gassen er på vej ud af finanslovens velfærdsballon, mens den løfter sig i blitzlyset

Regeringens mål om at sætte velfærden først og give Danmark et løft er et spin, der møder berettiget kritik fra centrale interessenter, skriver redaktør Steen Houmark i en kommentar til finansloven.
Den nye beskæftigelsesminister udviser i et svar til Haderslev Kommune ingen forståelse for, at kommunen forsøger at administrere tildelingen af overførselsindkomster strammere for at styre økonomien.

Kommentar: Ministerskifte svækker kommunernes mulighed for at spare på overførsler

Den nye beskæftigelsesminister har ingen forståelse for, at fattige kommuner strammer administrationen af sociale ydelser. Forståeligt, men så må Folketinget sikre alle kommuner en solid økonomi, skriver NB-Økonomis chefredaktør i denne kommentar.

Nærhedsreformen må ikke blive holdeplads for de gode intentioner

Hvis regeringens Nærhedsreform for alvor skal medføre forbedringer for offentlige medarbejdere og ledere - og i sidste ende borgere – må regeringen lære af erfaringerne fra tidligere reformforsøg og bruge de offentligt ansatte som brobyggere mellem politik og praksis.

Kommentar: Kunsten at balancere mellem den gode offentlige ledelse og styring

Et debatmøde i Forum for Fremtidens Offentlige Ledelse og Styring satte gang i refleksionerne, fordi forskellige indfaldsvinkler skaber forskellige koblinger imellem ledelse og styring. Vi ved godt, hvorfor vi er her, men ikke altid, hvordan vi er det bedst muligt.
Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen vil have fokus på de store forskelle i skatteprocenterne ved en kommende udligningsreform.

Samme service for samme skat – fra Søllerød til Søllested

En LO-familie med to børn betaler 32.000 kr. mere i skat i Lolland Kommune end i Gentofte og får mindre velfærd, skriver Lollands borgmester, der kræver ændringer i den kommunale udligning.

Skæv og utidssvarende udligningsordning koster Ringkøbing-Skjern Kommune dyrt

Det går rigtig godt i Ringkøbing-Skjern Kommune. Alligevel tvinges vi til at skære i kernevelfærden. Vi bebrejder den skæve statslige udligningsordning, skriver borgmester Hans Østergaard.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

Modtag den daglige gratis oversigt over nyheder direkte i din indbakke.