Hyppig aftørring af kontaktflader som borde og dørhåndtag er blevet det normale på skoler og daginstitututioner i løbet af det seneste år.

Kommune overvejer at beholde højt rengøringsniveau

I Guldborgsund har man høstet gode sundhedserfaringer med hyppig rengøring under coronakrisen. Nu foreslår Økonomiudvalget at fortsætte hyppig rengøring - også på den anden side af coronapandemien.
Rådmand Jette Skive (DF) i Aarhus har skrevet en mail, som sætter både hende og forvaltningen i et dårligt lys.

Rådmand til direktør: Blæs på økonomien

Tænk på Dansk Folkeparti og blæs på økonomien så vidt muligt. Sådan lyder opfordringen fra rådmand Jette Skive i Aarhus til direktør på ældreområdet. Opfordringen kan ifølge ekspert være ulovlig. S og SF i byrådet forlanger sagen undersøgt.
Finansminister Nicolai Wammen (S) understregede på det kommunale topmøde, at regeringen står fast på kravet om balance på den strukturelle saldo i 2025 - og dermed kan årets økonomiforhandlinger bliver svære.

Finansminister nedtoner forventninger til økonomiaftale

Kommunerne skal ifølge finansministeren ikke forvente at få mere end kompensation for demografien ved de kommende økonomiforhandlinger. Det er langt mindre, end KL kræver.
Nedlukninger af store dele af samfundet i 2020 har betydet, at kommunerne ikke har kunnet afholde de forventede udgifter. Derfor går de ud af 2020 med et mindreforbrug på 3,7 milliarder kroner.

Kommunerne sparede 2,7 milliarder på service i 2020

Kommunerne havde under coronakrisen et mindreforbrug på omtrent 2,7 milliarder kroner på serviceområdet i 2020, viser kommunernes foreløbige regnskaber.
Selvom det specialiserede socialområde har været udsat for et stigende udgiftspres de seneste år, planlægger de fleste kommuner med at spare på området i budgettet for 2021.

Kommunerne underbudgetterer udgifter til handicappede

Kommunernes budgetter følger ikke det stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det skaber formodentlig pres for at holde udgifterne til handicappede og psykisk syge nede.

Stor forskel i løft af ældreplejen

Offentliggørelsen af de kommunale budgetter for 2021 viser, at selvom kommunerne samlet set har tilført ældreområdet 731 mio. kr., så er det langtfra alle kommuner, der dækker det øgede demografiske behov.
KL formand Jacob Bundsgaard vil enten have penge eller færre krav til kommunernes velfærdsforbedringer.

KL kræver flere penge eller færre velfærdsløfter fra regeringen

KL vil kræve, at regeringen enten justerer sine mange velfærdsløfter eller sikrer kommunerne de nødvendige penge. KL peger dog også på mulighederne for effektiviseringer ved at fjerne de mange detailregler fra staten.

Store ændringer i de enkelte kommuners folkeskoleudgifter per elev

Næstved Kommunes udgifter til folkeskolen per elev steg med 21.000 kroner over ti år, mens de i Langeland Kommune faldt med 21.000 kroner. Mange kommuner har haft lignende fald og stigninger.
I flere kommuner er personalet ad flere omgange blevet sendt hjem i løbet af 2020, og mange er blevet nødt til at udskyde kurser, rejser, nyansættelser, og meget andet. Alligevel svarer de fleste kommuner, at de har haft merudgifter på administration i 2020.

Bemærkelsesværdig forskel på kommunernes opgørelser af udgifter til covid-19

Der er bemærkelsesværdig stor forskel på, hvor store udgifter og besparelser kommunerne har her under coronakrisen. Det viser aktindsigt i kommunernes svar om corona-udgifter. Underdriver kommunerne besparelser på møder, transport og kultur?
Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er ifølge eget udsagn "vild frustreret" over, at de penge regeringen har bevilget til ekstra rengøring i daginstitutionerne i en del tilfælde ikke er kommet ud på institutionerne.

Folketinget vil skærpe kontrollen med kommunernes brug af corona-midler

Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg vil have større kontrol med, hvordan kommunerne bruger de penge, de har fået til at dække ekstraudgifter forbundet med covid-19.

Stor forskel på andelen af ældre i plejeboliger i de enkelte kommuner

Der er meget store forskelle kommunerne imellem på, hvor stor en andel af de ældre der bor i plejebolig. Se andele for din kommune her.
Kommunerne stjæler ifølge BUPL's formand Elisa Rimpler penge fra SFO'en ved at kontere udgifter til folkeskolen på SFO-kontoen i strid med reglerne.

BUPL: Kommuner tager penge fra SFO gennem ulovlige konteringer

En lang række kommuner har ifølge analyse fra BUPL skjult overførsler fra SFO til folkeskolen gennem fejlkonteringer i strid med regnskabsreglerne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

Modtag den daglige gratis oversigt over nyheder direkte i din indbakke.