Distribueret ledelse skal ikke distribueres

Har du overvejet hvor megen ledelse, der finder sted rundt omkring i din organisation? Denne artikel giver dig et perspektiv på 'distribueret ledelse', som viser, hvordan det er muligt at arbejde med ledelse af den opgaveløsning, der ellers ofte kan se ud som om, den leder sig selv.

Her går det godt – også set på hovedet

Anmeldelse: I sin bog 'Verden vendt på hovedet' har professor Kurt Klaudi Klausen langt mere på hjerte end blot sin forskning i ledelse og organisation. Han bidrager vidtløftigt og inspirerende til at se ledelsesverdenen på nye måder, skriver Adam Wolf, administrerende direktør i Danske Regioner.
Offentlige organisationer har sjældent kun én målsætning, og både politikere og borgere er med til at definere, hvad organisationerne skal opnå i den svære balance mellem nationale rammer og lokal tilpasning

Datainformeret ledelse er nyttig – og kræver dialog

Både ledere, medarbejdere og borgere har gavn af, at målsætninger og beslutninger i den daglige velfærd hviler på relevante data om bl.a. behov og effekt. Men datainformeret ledelse skal foregå i dialog med dem, som skal omsætte viden til drift.
Henning Thiesen formand for DJØF

Replik: Løsninger finder vi i fællesskab

Djøfs udspil er ikke et nyt styringsregime for den offentlige sektor. Tværtimod foreslår vi en ny tilgang, hvor vi lærer noget af den måde, vi har grebet den grønne omstilling an. Den offentlige sektor fortjener samme høje ambitionsniveau, skriver Henning Thiesen, formand for Djøf i en replik til Caroline Howard Grøn og Peter Bjerre Mortensen kritik af Djøfs udspil.

Djøf-zombier, ATA-tid og offentlig styring

Djøf vil med nyt udspil skabe mere nærhed og tid til borgerne, men forslagene virker ikke gennemarbejdede. Der er i stedet behov for en styringskommission, der kan komme med underbyggede anbefalinger til bedre offentlig styring.
(Arkiv)

Skal politiet fange indbrudstyve eller bekæmpe terror?

Regeringens varslede nærhedsreform rejser et vigtigt spørgsmål: Hvad betyder nærhed i borgerrettet service og velfærd? spørger Adam Diderichsen i dette debatindlæg.

Mens vi spændt venter på styrings- og ledelsesreformer

Ledelsesavisen sætter i dette nummer fokus på forskning, som kan levere viden eller inspiration til både politikere og praktikere i jagten på en bedre ledelse og styring af den offentlige sektor.
Ledere på alle niveauer i den offentlige sektor, inklusiv politisk ledelse må stå på mål for, hvorfor den styring, der rulles er nødvendig, og hvordan den bidrager til at skabe værdi. Skriver Professor Hanne Foss Hansen i denne artikel

Fra fejlstyring til god styring

Vi har set mange eksempler på fejlstyring – både over- og understyring – i den offentlige sektor over årene. Men vi ved også, hvad som kendetegner god styring. Stafetten ligger nu hos regeringen.

Vi har tabt den humanistiske dimension

I den ensidige jagt på effektivitet og produktivitet i ledelse og styring af den offentlige sektor mister vi respekten for det enkelte menneske. Denne dehumanisering skaber afmagt, mistilid og marginalisering, som vi kun kan bryde med ved at genindføre dannelse og sund fornuft som bærende værdier.

Ledere har en opgave i at aflive myter

Mange medarbejdere fortæller myter om, at alt i arbejdslivet var bedre ’i de gode gamle dage’. Det er vigtigt, at ledere får punkteret myterne for at skabe bedre vilkår for at løse arbejdsopgaverne og udvikle organisationen.

Nærhedsreformen må ikke blive holdeplads for de gode intentioner

Hvis regeringens Nærhedsreform for alvor skal medføre forbedringer for offentlige medarbejdere og ledere - og i sidste ende borgere – må regeringen lære af erfaringerne fra tidligere reformforsøg og bruge de offentligt ansatte som brobyggere mellem politik og praksis.
I dag kan der identificeres mindst syv styringsparadigmer, som på denne måde ligger i lag. Styringsparadigmer er således både konkurrerende og sameksisterende. Skriver professor Jacob Torfing i denne artikel.

Vi kan skabe styringsparadigmernes all-star hold

Tanke-eksperiment: Hvis vi tager de bedste elementer fra syv forskellige styringsparadigmer og sætter dem sammen til et all-star hold, kan vi måske skabe en endnu bedre offentlig sektor. Lad os gøre forsøget.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

Modtag den daglige gratis oversigt over nyheder direkte i din indbakke.